Smještaj u Prepelici

Kvalitetan odmor u dvokrevetnim sobama u miru i tišini!